Bosanski

Politika sigurnosti

Dobrodošli na AquaBalkan Shop, te na sve informacije, servise i produkte dostupne na internetskoj stranici čija je adresa www.aquabalkan.ba. Vlasnik i administrator AquaBalkana je Aqua Balkan d.o.o., sa jedinstvenim brojem subjekta 4227748160000 i sjedištem u Kanjina bb, u Konjicu, BiH.

Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa AquaBalkan Shopu, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

SIGURNOST INTERNET TRGOVINE
Kao i mnoge druge, AquaBalkan Shop primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prenosu.
Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet pretraživača, gdje je prikazana i web adresa AquaBalkan Shopa. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg koristite - npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.

Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS.

Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI
Ukoliko ste registrirali svoj račun na AquaBalkan Shopu, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na AquaBalkan Shopu – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Internet Trgovine.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima AquaBalkan Shopa se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).