English

Izjava o privatnosti

Dobrodošli na AquaBalkan Shop, te na sve informacije, servise i produkte dostupne na internetskoj stranici čija je adresa www.aquabalkan.ba. Vlasnik i administrator AquaBalkana je Aqua Balkan d.o.o., sa jedinstvenim brojem subjekta 4227748160000 i sjedištem u Kanjina bb, u Konjicu, BiH.

Pod korisnikom se u ovoj Izjavi o privatnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa AquaBalkan Shopu, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA INTERNET TRGOVINE
Korisnik je dužan na AquaBalkan Shopu uvijek unositi tačne i ažurne podatke na dan unosa, a po promjeni podataka blagovremeno ih ažurirati na istoj. Korisnik je dužan čuvati pristupne podatke od neovlaštene upotrebe, te ih ne otkrivati trećim licima.

Unosom podataka na AquaBalkan Shopu korisnik daje saglasnost na uslove i način obrade podataka iz ove Izjave o privatnosti, te izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da podaci uneseni tokom korisničke registracije budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju
vodi AquaBalkan Shop.

Korisnik AquaBalkan Shopa može podnijeti pisani zahtjev za uklanjanjem svojih ličnih podataka, što će biti i učinjeno na način i opsegu koji ne narušava normalan i zakonit rad AquaBalkan Shopa.

Korisnik može otkazati prijem promotivnih poruka AquaBalkan Shopa. Međutim, njihovim otkazivanjem ne isključuje se prijem obavijesti AquaBalkan Shopa, poput obavijesti i prodaji i slično.

Upotrebom AquaBalkan Shopa na bilo koji način, korisnik prihvata njene Uslove korištenja.

UPOTEBA PRIKUPLJENIH PODATAKA
Za potrebe normalnog rada AquaBalkan Shopa prikupljaju se osnovni podaci o njenim korisnicima koji su nužni za izvršenje i-li unaprijeđenje usluga i realizaciju narudžbi Internet Trgovine. Primjeri tih podataka su puno ime i email korisnika, adresa za dostavu i drugo.

Kao i mnogi drugi internet servisi, AquaBalkan Shop koristi kolačiće, male tekstualne računarske datoteke koje se smještaju na vaš računar kada posjetite neku internetsku stranicu. Koristimo ih kako bismo prepoznali vaš računar, unaprijedili korisničko iskustvo AquaBalkan Shopa, analizirali posjet AquaBalkan Shopu, te zapamtili tekući ciklus u procesu obrade vaše narudžbe. Kolačiće možete onemogućiti na svom računaru, ali to može spriječiti normalan rad AquaBalkan Shopa.

Lični podaci korisnika će biti korišteni u svrhu realizacije aktivnosti AquaBalkan Shopa, poput obrade narudžbi i plaćanja, slanja obavijesti putem elektronske pošte, promocije ponude AquaBalkan Shopa, i u druge svrhe se neće koristiti bez prethodne saglasnosti korisnika. Osim svojim dobavljačima u cilju realizacije narudžbe i plaćanja, AquaBalkan Shop ne otkriva niti ustupa trećim licima podatke o svojim korisnicima.

AquaBalkan Shop na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika.

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI
AquaBalkan Shop se obavezuje štititi podatke o korisnicima AquaBalkan Shopa, i poduzimati sve razumne mjere u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka.

Za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na AquaBalkan Shopu, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na AquaBalkan Shopu – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima AquaBalkan Shopa.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima AquaBalkan Shopa se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).